Dyslexie en Logopedie

Wist u dat dyslexie erg veel voor komt? Tussen de acht en tien procent van de bevolking ondervindt er de gevolgen van in onze “geletterde” maatschappij.

Veel volwassenen weten van zich zelf niet dat ze dyslectisch zijn. Wel kunnen zij zich herinneren dat ze op school (veel) moeite hadden met taal, lezen en/of spelling. De herkenning komt vaak pas op het moment dat hun kind dyslectisch blijkt te zijn. Dyslexie is namelijk erfelijk bepaald. Als een van de ouders dyslexie heeft, is de kans op een kind met dyslexie 50

Oorzaak

Mensen met dyslexie hebben over het algemeen een in aanleg zwak taalgevoel. Zij hebben met name moeite met het waarnemen van klanken (foneembewustzijn). Ook hebben zij vaak een probleem met het snel oproepen van associaties (b.v. benoemen van kleuren, dagen van de week). Dit uit zich onder andere in het niet snel vinden van de juiste letter bij een klank of in het fout toepassen van een spellingregel als je daar niet zo bewust mee bezig bent. Met andere woorden: de automatisering is dan niet goed.

Gevolg

  • De intelligentie kan verkeerd worden ingeschat.
  • Wanneer dyslexie niet ontdekt wordt en dus geen goede hulp geboden wordt, kunnen emotionele problemen en een sociaal isolement ontstaan. Doordat het lezen moeilijk is en vaak traag verloopt, kunnen er op school, ondanks algemene intelligentie, problemen ontstaan met leren.
  • Slecht lezen is een beperking bij het volgen van een opleiding of studie; dyslexie kan dus gevolgen hebben voor de uiteindelijke beroepskeuze.
  • Door dyslexie vroeg te signaleren en adequate hulp te bieden kan de uitingsvorm van dyslexie beperkt blijven.

Relatie dyslexiebehandeling en logopedie

De logopedist is vaak als een van de eerste hulpverleners betrokken bij jonge kinderen en kan dus vroeg risicofactoren met betrekking tot dyslexie signaleren. Soms zijn die al aantoonbaar vóórdat het kind naar school gaat. Er kan dan tijdig hulp geboden worden in een logopediepraktijk.

Voorts geeft een in dyslexie gespecialiseerde logopedist een geïntegreerde training om de vaardigheden voor het lezen en spellen te ondersteunen tijdens daadwerkelijk lezen en spellen. Dit is namelijk meer effectief en motiverend dan wanneer bijvoorbeeld alleen geoefend wordt met het lezen van rijtjes woorden.

Voor een doorgaande lijn in de behandeling wordt in frequent contact informatie overgedragen aan ouders en school.

Het is van wezenlijk belang in de behandeling dat het kind succes ervaart. Op die manier worden emotionele problemen voorkomen!