Tarieven en vergoeding

Logopedie

Logopedische behandeling wordt in de meeste gevallen door uw ziektekostenverzekering vergoed. Logopedie is in het basispakket ondergebracht, dus u hoeft hiervoor niet aanvullend verzekerd te zijn.
Wel dient u in 2022 rekening te houden met € 385,- verplicht eigen risico voor zorgkosten voor iedereen vanaf 18 jaar.
U betaalt geen eigen risico voor zorg voor kinderen tot 18 jaar.
 
Ik heb met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten voor 2022.
 
Ik heb geen overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar MENZIS en submerken Anderzorg en HEMA. Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten bij MENZIS, Anderzorg of HEMA, betaalt u aan mij de rekening, die u vervolgens bij de zorgverzekeraar kunt declareren.

Toepassing van de tarieven

  • Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats in de praktijk van de logopedist. De logopedist kan 20 minuten tot een half uur de cliënt behandelen.
  • Als er geen behandeling op het onderzoek volgt, kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.
  • Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor overleg. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de cliënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het daar uit betaald worden.
  • Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor verslaglegging aan derden. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de cliënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het daar uit betaald worden.
  • De uit-toeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief van een normale zitting. De uit-toeslag wordt berekend indien de behandeling aan huis plaatsvindt. Een behandeling aan huis vindt plaats op indicatie van de arts mits de cliënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.
  • U wordt verzocht bij verhindering minstens 24 uur tevoren telefonisch, voicemail, of SMS (geen email) te berichten, teneinde kosten berekend voor besproken tijd te vermijden.
  • Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht.