Wanneer logopedie?

Heeft U zelf problemen met spreken of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor U of uw kind.

Logopedisten behandelen zowel volwassenen als kinderen.

Oudere mensen kunnen, als dat nodig is, aan huis behandeld worden.

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers.

Bekijk dit filmproject voor logopedisten door logopedisten: http://www.youtube.com/watch?v=JL7UNANEex8#t=122

De behandeling zal plaatsvinden op de praktijk met een frequentie van 1 of 2 maal perweek. Een behandeling duurt een half uur, waarvan ik 25 minuten samenwerk en 5 minuten besteedt aan verslaglegging en administratie.Van u verwacht ik een actieve deelname en het opvolgen van adviezen in belang van het effect van de behandeling.

Zonder betrokkenheid van ouders wordt logopedie niet ingezet.

Indien uw kind huiswerk of opdrachten krijgt, dient dit wekelijks gemaakt en meegenomen te worden naar de behandeling. Als ouders/verzorgers is het uw verantwoordelijkheid dat het huiswerk gemaakt wordt. Wanneer het huiswerk op structurele basis niet wordt gemaakt kan dit aanleiding zijn om de behandeling te beëindigen.

Adem/stem:

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • adem- en spanningsklachten bij ex- covid-19 patiënten
 • heesheid / schorheid
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • stemproblemen en stemverandering o.a. in de pubertijd
 • pijn in de keel of een drukkend gevoel in de keel (globus gevoel) ten gevolge van verkeerd ademen of spreken

Spraak:

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • neusspraak / nasaal spreken
 • onduidelijk spreken
 • problemen met spreken / slikken  bij de ziekte van Parkinson
 • problemen met spreken / slikken bij Multiple Sclerose
 • monotoon, aritmisch spreken met een slechte woorduitstempeling of slappe articulatie
 • te snel spreken, met telescopie en spreekspurts

Taal:

 • taalontwikkelingsproblemen
 • verlate of vertraagde taalaanvang bij jonge kinderen
 • formuleringsmoeilijkheden en/ of woordvindingsmoeilijkheden
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)
 • taalproblemen en/of problemen met onthouden bij beginnende dementie

Gehoor:

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (o.a. liplezen)

Mondmotoriek, eten en drinken:

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag / mondademen
 • lage tongligging in rust
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen

Logopedie is volop in ontwikkeling!