Wie ben ik

Monique Nijman

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor logopedisten en ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

In 1986 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds ik ben afgestudeerd heb ik op verschillende plaatsen gewerkt, o.a. in het speciaal onderwijs en met geestelijk gehandicapte mensen. De praktijk heb ik in 1987 opgericht. Na een aantal jaren besloot ik, om mij volledig te richten op de full-time werkzaamheden in de praktijk

De praktijk is dan ook elke werkdag geopend.

Uiteraard houd ik mij jaarlijks bezig met relevante na- en bijscholing binnen het vakgebied logopedie. In het kader van kwaliteitsbevordering neem ik deel aan een Kwaliteitskring voor vrijgevestigde logopedisten uit de regio.

Daarnaast onderhoud ik regelmatig contact met andere zorgverleners en leerkrachten om de  logopedische behandeling te optimaliseren.